top of page

Odwiedziny w Muzeum Licheńskim

Pracownicy działu edukacji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL - Aleksandra Kaiper-Miszulowicz, Hubert Bojarski i Michał Gruszczyński złożyli wizytę studyjną w Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Za swoje kompetencje, wiedzę, ciekawe spostrzeżenia i życzliwość otrzymali podziękowanie. Ubogacająca okazała się wzajemna wymiana doświadczeń.

Fot. Katarzyna Bandowska

4 wyświetlenia
bottom of page