top of page

Operacja polska NKWD

"Pradziadka i jego dwóch braci rozstrzelali w Winnicy, gdzie zakopali nie wiemy. Mój dziadek miał wtedy 7 lat. Nie było go w domu jak po nich przyszli, schował się gdzieś i mu się udało. Potem sąsiedzi-Ukraińcy ukrywali go aż do wojny. Dzięki nim i ja jestem, bo prababcia z dziećmi wywieziona na Sybir zginęła w jakimś pożarze - tylko tyle wiem, że żadne z nich nie przeżyło. " - opowiada Julia Tabeńska z polskiej wioski koło Dunajowiec nad Uszycą. 11 sierpnia 1937 r. Nikołaj Jeżow ludowy komisaż spraw wewnetrznych ZSRR podpisał rozkaz nr 00485 nakazujący ekterminację Polaków zamieszkałych na ziemiach wcielonych traktatem ryskim w 1921 roku do Ukraińskiej oraz Białoruskiej SRS oraz tych z Odessy, Kijowa, Moskwy, Petersburga czy Syberii. Rosyjski Memoriał obliczył, że minimum represjami zostało objęte około 140 tysięcy osób z czego co najmniej 111 091 zostało zamordowanych. Są jednak historycy, którzy szacują liczbę straconych na ponad 200 tysięcy i drugie tyle wywiezionych do Kazachstanu i na Syberię. Roziny rozdzielano: głowy rodziny (przeważnie mężczyzn) mordowano, kobiety i małe dzieci wysyłano na zesłanie, dzieci powyżej 10 roku zamykano w domach dziecka i poddawano intensywnej rusyfikacji.

więcej na: https://ipn.gov.pl/.../56296,Operacja-polska-NKWD-1937...

https://operacja-polska.pl/


fot. 1. Maria Reus (zesłana do Kazachstanu),


fot. 2. Konrad Błocki (rozstrzelany 29 grudnia 1937 r)


fot. 3. Ignacy Łukiański (rozstrzelany 17 lutego 1938 r. ),


fot. 4. Borys Wojciechowski (rozstrzelany 5 października 1937 r.),


fot. 5. Felicja Pomorska (rozstrzelana 10 września 1937 r.),


fot. 6. Filip Wojtowicz (rozstrzelany 6 października 1937 r.),


fot. 7. Franciszek Bodziszewski (rozstrzelany 26 maja 1938 r.),


fot. 8. Kazimiera Nowakowska (zesłana do Kazachstanu),


fot. 9. Jan Papros (w 1937 r. zesłany do łagru, w którym zmarł 4 listopada 1940 r.),


fot. 10. Aleksander Maciejewski (rozstrzelany 30 października 1938 r.),


fot 11. Zofia Witkowska-Landa (rozstrzelana 2 września 1937 r.),


fot. 12. Michał Linkiewicz (rozstrzelany 15 września 1937 r. )

10 wyświetleń
bottom of page