top of page

Pamiątki po Tadeuszu Kasprzyckim trafiły do Muzeum

W dniach 3 i 4 sierpnia gościliśmy w Muzeum darczyńców z USA. Pan Piotr Kasprzycki z Ohio przekazał do zbiorów Muzeum cenne pamiątki związane z wujem Tadeuszem Kasprzyckim, ofiarą systemu komunistycznego. Wśród materiałów znalazły się m.in. fotografie rodzinne, legitymacje, dokumenty i bogata korespondencja m.in. z Londynu, Wiednia i Waszyngtonu.

W przekazaniu pamiątek uczestniczyli: Piotr Kasprzycki z rodziną i przyjaciółmi, Jacek Pawłowicz - wicedyrektor ds. zbiorów i pracownice naszego Muzeum. Goście zwiedzili również naszą muzealną placówkę.

Tadeusz Kasprzycki - urodził się 25 maja 1932 roku w Warszawie. Jako nastolatek (w roku 1950) został aresztowany za nielegalne przekroczenie granicy. Studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym. Na przełomie lat 50. i 60. XX w. przebywał w Londynie (pracował w Departamencie Metalurgii w Imperial College of Science and Technology). Następnie powrócił do Polski. Wkrótce został aresztowany i osadzony w więzieniu na Mokotowie. Wiadomo, że opuścił więzienie na Rakowieckiej w 12 marca 1964 r. Ciężkie doświadczenia i tortury odcisnęły ślad na jego psychice. Kasprzycki opuścił ostatecznie Polskę w 1979 r. i zamieszkał w Austrii. Zmarł 18 sierpnia 1997 r. w Wiedniu, gdzie został pochowany.

bottom of page