top of page

Pilecki skazany przez sąd na karę smierci

15 marca 1948 r. Rejonowy Sąd Wojskowy w Warszawie skazał na śmierć rotmistrza Witolda Pileckiego, oficera Armii Krajowej. Wyrok zapadł w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.


Rotmistrz przed śmiercią poprosił swoją żonę Marię, żeby czytała z dziećmi codziennie jedną stronę z książeczki Tomasza a Kempis "O naśladowaniu Chrystusa". Traktujemy to jak jego testament. Książkę można otrzymać w naszym Muzeum.
5 wyświetleń
bottom of page