top of page

Pilecki w Teatrze Telewizji

3 marca 1948 r. przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces rtm. Witolda Pileckiego. Komunistyczny sąd skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r.

Ryszard Bugajski w spektaklu Teatru Telewizji zrekonstruował losy Witolda Pileckiego po powrocie do Warszawy, pokazując jego śledztwo, proces sądowy i egzekucję1 wyświetlenie
bottom of page