top of page

Podziękowania dla opozycjonistów

"Pamiętamy i nie zapomnimy, że to dzięki Wam żyjemy w Polsce wolnej i niepodległej. By tak się mogło stać, by Polska wyzwoliła się spod brzemienia komunistycznej władzy, potrzebny by wysiłek wielu odważnych ludzi. Ludzi, którzy bez żadnych gwarancji powodzenia gotowi byli położyć na szali własne życie i bezpieczeństwo. Potrzebny był Wasz wysiłek, Wasza odwaga i determinacja, by w sytuacji beznadziejnej nie ustępować, a dochować wierności wartościom najwyższym" - napisał premier Mateusz Morawiecki.

Słowa wdzięczności premiera Mateusza Morawieckiego zostały skierowane w liście do działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych w okresie PRL, razem z pismem od Jana Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o decyzji przyznania opozycjonistom jednorazowego świadczenia pieniężnego.

UdSKiOR informuje na swojej stronie, że od dnia wejścia w życie ustawy 29 grudnia 2021 r. wydał 13 634 decyzji o przyznaniu jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tys. zł.2 wyświetlenia
bottom of page