Podziemny znaczek

z symboliczną klepsydrą w hołdzie zamordowanym górnikom Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach

0 wyświetleń