top of page

Pogrzeb śp. Krzysztofa Wolfa

W Warszawie pożegnano śp. Krzysztofa Wolfa, represjonowanego działacza podziemnych struktur MRKS. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL reprezentował wicedyrektor Jacek Pawłowicz.

Krzysztof Adam Wolf był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Huty Warszawa. W stanie wojennym działał w podziemnym Międzyzakładowym Robotniczym Komitecie Solidarności.

W latach 1985–1989 prowadził audycje Radia Solidarność, był kolporterem i organizatorem druku „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych” oraz „CDN – Głos Wolnego Robotnika”. Za udział w manifestacjach i kolportaż ulotek wielokrotnie zatrzymywany. 19 września 1987 roku zatrzymany przez patrol MO na dworcu kolejowym w Częstochowie, podczas próby ucieczki dotkliwie pobity. Oskarżono go o napaść na funkcjonariusza MO, za co został osadzony w Zakładzie Karnym w Barczewie. Jego uwięzienie wywołało demonstracje w całej Polsce. Zwolniony warunkowo w 1988 roku przedostał się na teren Huty Warszawa, gdzie nawoływał do strajku, za co został aresztowany, a następnie ukarany grzywną.

Przez prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2016 roku Krzyżem Wolności i Solidarności.

Msza pogrzebowa Krzysztofa Adama Wolfa odbyła się 8 sierpnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

3 wyświetlenia
bottom of page