top of page

Pogrzeb Krystyny Jakimek

7 września 2022 r. w kaplicy na cmentarzu w Grębałowie odbył się pogrzeb śp. Krystyny Jakimek, wieloletniej więźniarki politycznej Polski „ludowej”, aresztowanej przez Urząd Bezpieczeństwa w ramach tzw. afery „Bergu”.

W uroczystości pogrzebowej wzięła udział Cecylia Radoń, zastępca dyrektora krakowskiego IPN, Marcin Tatara, pełnomocnik Wojewody Małopolskiego. ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Małgorzata Janiec, prezes oraz przedstawiciele Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy, a także kombatanci, którzy oddali hołd śp. Krystynie Jakimek.

Krystyna Jakimek była skazana w 1953 r. na 12 lat więzienia. Karę odbywała w więzieniu na Montelupich, w Inowrocławiu i Fordonie. Na wolność wyszła w 1956 r. Długoletnia członkini Zarządu Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich”.

Do ostatnich dni była czynnie zaangażowana w działalność patriotyczną.bottom of page