Pogrzeb Tadeusza Taworskiego

7 lipca 2021 r. tłum pożegnał w Płock Tadeusza Taworskiego, który urodził się w Buenos Aires. Jako 3 letnie dziecko przyjechał z matką o Polski. Wybuch wojny pokrzyżował ich plany powrotu do Argentyny. W 1941 roku zamieszkali w mieszkaniu brata matki dr Stanisława Michalskiego. Jak się później okazało był jednym z oficerów Wojska Polskiego ofiary zbrodni katyńskiej. Taworski jako 15 letni harcerz został zatrzymany przez funkcjonariuszy bezpieki z Sanoka i przetrzymywany przez kilkanaście dni. Liceum ukończył jako eksternista u oo. Salezjanów w Oświęcimiu. Podjął pracę we Wrocławskim zoo jako pielęgniarz. Mimo dwukrotnego odrzucenia wniosku o przyjęcie na studnia, po interwencji u Bieruta został przyjęty na studia w Wyższej Szkole Rolniczej. Po studiach zamieszkał w Płocku, gdzie zorganizował Ogród Zoologiczny. W latach 80. Zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność” i był delegatem na jej I Zjazd. Wspierał także działalność Konfederacji Polskiej Niepodległej. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 został usunięty ze stanowiska za naruszenie dekretu o stanie wojennym. Internowany w Łowiczu od 30 kwietnia 1982 roku. Na wolność wychodzi po ponad 3 miesiącach - 13 sierpnia. Podczas stanu wojennego prowadził akcje wspierające rodziny i dzieci osób internowanych. Pozwolono mu na podjęcie pracy ale jedynie na stanowisku dydaktyka. W kolejnych latach udzielał się nadal w działalności podziemnej. W 1989 roku aktywnie działa w Komitecie Obywatelskim „Solidarność”. Dopiero w październiku 1990 roku mógł powrócić na stanowisko Dyrektora utworzonego przez siebie Ogrodu Zoologicznego. Wielki propagator ochrony przyrody i miłośnik zwierząt. Został wiceprezesem Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Starszym Batiarem Stowarzyszenia Miłośników Lwowa .Zmarł 3 lipca 2021r.


1 wyświetlenie