top of page

Pokój Tobie, Ojczyzno moja

Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski rozpoczęła się 16 czerwca 1983 r. półtora roku po wprowadzeniu stanu wojennego. Miała bardzo istotny wpływ na polską rzeczywistość społeczno-polityczną, szczególnie w zakresie podtrzymania oporu wobec dyktatury komunistycznej i wlania w serca Polaków nadziei na lepsze jutro. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie chodzi o zwycięstwo militarne, jak przed trzystu laty - ale o zwycięstwo natury moralnej. To ono właśnie stanowi istotę wielokrotnie proklamowanej odnowy. Chodzi tu o dojrzały ład życia narodowego i państwowego, w którym będą respektowane podstawowe prawa człowieka – mówił 17 czerwca 1983 r.,, w homilii wygłoszonej na Stadionie Dziesięciolecia Jan Paweł II. Do 23 czerwca odwiedził Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę św. Anny i Kraków. Ojciec Święty był też w Tatrach. Władze wykorzystywały każdy pretekst, by usunąć kolejne miasta z programu. W ten sposób na trasie pielgrzymki nie znalazły się: Szczecin, Piekary Śląskie, Olsztyn, Łódź i Lublin. W ostatnim dniu pielgrzymki spotkał się w schronisku na Polanie Chochołowskiej z przewodniczącym "Solidarności" Lechem Wałęsą. Dowiedz się więcej: https://drugapielgrzymka.ipn.gov.pl/jp3 #JPII #Warszawa #Kościół #PRL #StanWojenny

mat. IPN


0 wyświetleń
bottom of page