top of page

Poległ Józef Bednarczyk

10 lipca 1954 poległ w zastawionej przez UB zasadzce w Woli Lipienieckiej Józef Bednarczyk ps. "Olcha" ostatni ukrywający się i próbujący walczyć z komunizmem żołnierz ppor. Tadeusza Zielińskiego „Igły”. Urodzony 6 sierpnia 1921 r. Żołnierz AK walczącym w oddziale Stefana Bembińskiego „Harnasia”. Od marca 1946 roku w partyzantce antykomunistycznej. Jesienią ujawnił się ale szybko wrócił z powrotem do "Igły". Po jego śmierci ukrywał się w powiecie radomskim i prowadził samodzielnie akcje polityczne. Wielu mieszkańców tamtejszych wsi uważało go za obrońcę przed rządowym uciskiem.


bottom of page