top of page

Poległ Stanisław Perełka

10 lipca 1955 poległ w strzelaninie podczas obławy ubeckiej Stanisław Perełka ps. "Dębiński" zdradzony przez chłopa z okolicy. Urodzony 4 kwietnia 1925. Od 1944 roku w oddziale Batalionów Chłopskich ps. "Zdobycz". W 1946 roku gdy dostał powołanie do Ludowego Wojska Polskiego wstępuje do oddziału „Grom „ dowodzonego przez Stanisława Piszczka ps. „Okrzeja”. Brał udział w akcjach na posterunki milicji, dyscyplinował lokalnych działaczy Polskiej Partii Robotniczej. Został ranny podczas strzelaniny w domu funkcjonariusza UB Stanisława Janura. Od października 1951 gdy publicznie wypadł mu pistolet ukrywa się przed władzami komunistycznym bojąc się donosu. Na przełomie lutego i marca na 1952 zorganizował kilkuosobową grupę konspiracyjną, która przyjęła nazwę „Polska Armia Odwet”, której pierwszym krokiem był atak w zwolenników kolektywizacji wsi. Gdy dokonywali konfiskat towarów pozostawili pokwitowanie obite pieczęcią „Polska Armia Odwet” z orłem w koronie. W czerwcu 1953 doszło do zawiązania „grupy przetrwania”, w której obok ukrywającego się Perełki, znaleźli się Józef Walkosz ps. „Buk”, Józef Oleksy ps. „Bożek” i Walenty Sajdak ps. „Karcz", "Waluś”. W swojej działalności ograniczyli do minimum szkodzenie zwykłym ludziom. Jeżeli mogli, to schodząc do Obidzy, Gabonia czy Szczawnicy, starali się żywność, towary pierwszej potrzeby i leki kupować. Zabierali zaś komunistom pieniądze

z podatków, którym państwo obarczało chłopów.

126 wyświetleń
bottom of page