por. Maria Wittekówna

z cyklu:

wokół Bitwy Warszawskiej 1920 r. – oddajemy głos świadkom

„Stojąc w tym czasie we Włodawie niejednokrotnie jeździłem na różne odprawy do Lublina, do sztabu 3. Armii, w skład której wchodziła wówczas grupa gen. Bałachowicza. Utrzymywałem kontakt z kpt. Florkiem, szefem Oddziału II 3. Armii i por. Wittekówną, kierowniczki sekcji ofensywy, której, ku mojemu początkowemu wielkiemu zdumieniu, składałem raporty i meldowałem o sytuacji. (…) Po raz pierwszy widziałem kobietę w roli oficera wywiadowczego. Zresztą, pro. Wittekówna znakomicie się wywiązywała ze swej roli. Doskonale orientowała się w sytuacji i wiedziała czego ode mnie żądać. Doskonale znała swoje >>rzemiosło<<. Nabrałem wtedy wielkiego szacunku do pracy wojskowej kobiet, z którymi już zresztą pracowałem w POW i potem niejednokrotnie się spotykałem, jako wywiadowczyniami i kurierkami”

Wspomnienia ppor. Stanisława Lis-Błońskiego oficera łącznikowego – źródło: Maria Weber „Komendantka. O gen. Marii Wittek” Warszawa 2021 ISBN: 978-83-7901-306-7

Dodajmy tylko że późniejsza generał Wojska Polskiego Maria Wittekówna miała wówczas 21 lat…

więcej na: https://www.polskieradio.pl/.../1754370,Maria-Wittek-%e2...fot. por. Maria Wittekówna (źródło: archiwum "Naszej Historii")

0 wyświetleń