top of page

Powołanie Konspiracyjnego Wojska Polskiego

3 kwietnia 1945 r powołano do życia Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP) największą organizację antykomunistycznego podziemia w centralnej Polsce.

Twórcą i komendantem KWP był kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”, który u schyłku wojny dowódca batalionu w 27. pp. stał się dla ludności lokalnej bohaterem, który zyskał uznanie i zaufanie za swoją działalnością w czasie okupacji niemieckiej.

KWP liczyło łącznie około 2600 czynnych członków.

Sposobem walki były ostrzeżenia, kary chłosty, a niekiedy likwidacja osób zagrażających członkom KWP czy miejscowej ludności. Wykonywali takie same akcje jak w czasie okupacji niemieckiej. Tak jak zlikwidowanie kata polskich patriotów, szefa sekcji śledczej PUBP w Radomsku Jakuba Cukiermana.

Podkomendni „Warszyca” rozbili areszt uwalniając uwięzionych konspiratorów.

„Warszyc” prowadził też intensywną działalność informacyjną i propagandową, by zwalczać komunistyczne kłamstwa.

Dbał również w zdecydowany sposób o dyscyplinę i karność oddziałów, które miały wykazywać moralną wyższość nad przeciwnikiem.

Proces „Warszyca” i 11 innych oskarżonych odbył się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi w dniach 9-14 grudnia 1946 r.

Kapitan Sojczyński wziął odpowiedzialność za wszystkie działania KWP, które znalazły odzwierciedlenie w rozkazach.

Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi „Warszyc” został skazany na karę śmierci.

Wyrok śmierci wykonano najprawdopodobniej w Łodzi 19 lutego 1947 r., na 3 dni przed uchwaleniem amnestii.

Do dzisiaj nie udało się ustalić, gdzie pochowano kpt. Sojczyńskiego.5 wyświetleń
bottom of page