top of page

Powołanie KPN

1 września 1979 roku 43 lata temu oficjalnie powstała Konfederacja Polski Niepodległej

Nieoczekiwane dla samej Służby Bezpieczeństwa i mimo podjętych aresztowań w zastępstwie nieobecnych przywódców Nina Milewska z Gdańska odczytała:

akt utworzenia KPN

przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Nina już od tygodnia ukrywała się w Warszawie, a po mszy w Katedrze chcąc być bezpieczna wmieszała się w tłum, który przemaszerował na Plac Zwycięstwa (dziś Piłsudskiego). Miała ukrytą po ubraniem biało-czerwoną flagę z napisem "Konfederacja Polski Niepodległej", którą rozwinięto na Placu. Świadkami proklamowania KPN byli uczestnicy manifestacji.

Na datę utworzenia KPN wybrano 1 września1979 - 40 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej - ale też dlatego, że właśnie w tym czasie w Londynie odbywał się:

Zjazd Łączności z Walczącym Krajem

Poinformowano Jerzego Zalewskiego z piłsudczykowskiej Ligi Niepodległości Polski w Londynie, że otrzyma sygnał z kraju, czy udało się proklamować KPN. Pragnięto skoordynować działania w kraju z działaniami niepodległościowymi Polonii.

SB znała planowaną datę utworzenia KPN i znała nazwiska jej organizatorów, więc przed mszą 1 września 1979 w katedrze św. Jana aresztowano większość znanych SB osób. W mieszkaniach Leszka Moczulskiego, Romualda Szeremietiewa, Tadeusza Stańskiego i Apolinarego Wilka przeprowadzono rewizje. Zdzisław Jamrożka(z uwagi na stan zdrowia) i Michała Niesyna(z uwagi na podeszły wiek) nie przewieziono do Pałacu Mostowskich tylko wsadzono do pociągów i odesłano do domów.

KPN powstało a aresztowani tym razem wieczorem zostali zwolnieni. Na zdjęciach dokumenty....


bottom of page