top of page

Powstanie Iwienieckie

Był 19 czerwca 1943 roku. W Iwieńcu na Nowogródczyźnie kościelne dzwony zabiły na "Anioł Pański" - dla Niemców i ich białoruskich policjantów była to pora obiadu. Wtem do akcji weszli żołnierze Armii Krajowej. Odcięli łączność i zaatakowali miasto. W czasie walk na stronę Polaków przeszli białoruscy policjanci. Akcja Polskiego Oddziału Partyzanckiego wywołała powszechną radość mieszkańców - na budynkach pojawiły się polskie flagi , a z radia popłynął "Mazurek Dąbrowskiego". Wydarzenie znane dziś jako #PowstanieIwienieckie zakończyło się sukcesem - Polakom udało się zrealizować zakładane cele: uwolniono wszystkich przetrzymywanych przez okupanta więźniów; zdobyto duże ilości broni, amunicji, żywność i pojazdy. W obliczu nadciągającej niemieckiej odsieczy, "leśni" wycofali się z miasta wraz z białoruskimi policjantami i polską młodzieżą, która zagrożona wcieleniem do policji okupanta, zasiliła szeregi podziemia. Aby zapobiec podobnym akcjom, w lipcu 1943 roku Niemcy rozpoczęli akcję "Hermann" skierowaną przeciwko stacjonującej w Puszczy Nalibockiej partyzantce polskiej i sowieckiej. Poznaj historię AK na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie - polecamy album IPN "Ku Ostrej Bramie". Do nabycia w Księgarnia IPN https://bit.ly/3OixFlb

mat. IPN
24 wyświetlenia
bottom of page