top of page

Powstanie "NIE"

29 stycznia 1945 r. powstała powstała niepodległościowa organizacja konspiracyjna „NIE” (Niepodległość), na czele której stanął gen. August Emil Fieldorf „Nil”

Więcej o "NIE" w artykule Pawła Sztamy: https://histmag.org/Organizacja-NIE-Niepodleglosc...

Fot. Odznaka współczesna


3 wyświetlenia
bottom of page