top of page

Poznań '56

28 czerwiec 1956r. w Poznaniu nastąpiło pierwsze w dziejach PRL masowe wystąpienie przeciwko komunistycznej dyktaturze. Strajk, objął niemal wszystkich poznańskich robotników był dla władzy która miała właśnie ich "lud pracujący" reprezentować szokiem. Demonstracje w centrum miasta z udziałem co najmniej 100 tysięcy osób, krwawe walki uliczne wreszcie zdobycie przez manifestantów Miejskiej Rady Narodowej, Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Komendy Wojewódzkiej MO i więzienia przy ulicy Młyńskiej były dla władzy istnym policzkiem. W warszawskim gmachu KC PZPR o podejmowaniu jakichkolwiek rozmów nie było mowy. Podjęto decyzję o podciągnięciu do Poznania oddziałów KBW i wojska. Pozwolono na krwawą pacyfikację miasta, która pociągnęła za sobą co najmniej 58 ofiar śmiertelnych, około 600 osób rannych i około 800-1,1 tysiąca aresztowanych i zatrzymanych. Równocześnie już 28 czerwca ruszyła brutalna kampania propagandowa oczerniająca uczestników. Aresztowanych sądzono w procesach grupowych i starano się udowodnić, że byli agentami i działali w sposób skoordynowany i zorganizowany w celu destabilizacji państwa. Nad "właściwym" przebiegiem rozprawy czuwał prokurator generalny PRL Marian Rybicki i Gustaw Auscaler, który zasłynął z podtrzymania haniebnego wyroku śmierci w procesie gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila".


3 wyświetlenia
bottom of page