ppłk Stanisław Michowski

Zaktualizowano: 24 lis 20215 listopada 1900 r. urodził się ppłk Stanisław Michowski. Przyszedł na świat na stacji kolejowej Inokientiewskaja k. Irkucka, gdzie pracował jego ojciec, Józef jako urzędnik przy budowie kolei transsyberyjskiej i chińsko-mandżurskiej. Jako 22 latek powrócił do Polski i rozpoczął studia na UW. Dwa lata później wstąpił do wojska i ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Warszawie. Studiów w Oficerskiej Szkole Lotnictwa w Grudziądzu. Następnie pełnił służbę w lotnictwie. W 1938 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Lotniczej w Warszawie. Podczas kampanii wrześniowej pełnił służbę w brygadzie bombowej. W październiku 1939 r. dostał się do obozu internowanych w Rumunii skąd zbiegł do Francji. W 1940 r. w Clermond-Ferrand dowodził eskadrą w I dywizjonie bombowym. Po upadku Francji służył w Wielkiej Brytanii w 305 Dywizjonie Bombowym Ziemi Wielkopolskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W obronie wysp brytyjskich wykonał 26 lotów bojowych nad Niemcy, Francję i Włochy. W dowód uznania za czyny bojowe został odznaczony orderem Virtuti Militari V kl. W maju 1947 r. powrócił do kraju i został powołany do służby w wojsku. Rozpoczął pracę w Oddziale II Sztabu Generalnego WP w sekcji sił powietrznych. W 1948 r. został awansowany do stopnia ppłk. 28 listopada 1951 r. aresztowany przez Informację Wojskową i fałszywie oskarżony o spisek w wojsku. Najwyższy Sąd Wojskowy wyrokiem z 12 maja 1952 r. skazał go na karę śmierci, która została wykonana 7 sierpnia 1952 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

Szczątki Stanisława Michowskiego zostały odnalezione w maju 2017 r. w wyniku prac prowadzonych przez IPN na terenie kwatery „Ł” Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie."

Źródło IPN

1 wyświetlenie
</