Prezydent podpisał ustawę: "O działaczach opozycji antykomunistycznych oraz osobach represjonowanych1 wyświetlenie