top of page

Proces Komandorów

Dokładnie 70 lat temu, 21 lipca 1952 r. zapadły wyroki w tzw. procesie komandorów.

Wszyscy oni byli przedwojennymi komandorami marynarki wojennej. Wszyscy brali udział w wojnie obronnej w 1939 r. a nastepnie trafiwszy do niewoli niemieckiej spędzili wojnę w obozach jenieckich. Po wojnie powrócili do kraju, bo "to przescież mimo wszytko Polska". Przyjęci do wojska odbudowywali struktury marynarki wojennej. Pierwsi aresztowani byli w 1949 r. trzej oficerowie gen. Stanisław Tatar, płk Marian Unitka i płk Stanisław Nowicki. Ich proces zwany od pierwszych liter nazwisk procesem TUN, przesłuchania z brutalnymi torturami, oraz przygotowane przez śledczych z góry gotowe tezy zaowocowało aresztowaniem około 300 oficerów - wszyscy zostali oskarżeni, o to, że podjęli próbę "usunięcia przemocą organów władzy". W rzeczywistości był to zaplanbowany na Kremlu proces oczyszczania armii z przedwojennych oficerów niezależnie od ich poglądów. Podsądnych oficjalnie skarżał obywatel sowiecki kmdr/płk Leonard Azarkiewicz. W procesie komandorów na podstawie sfałszowanych dowodów na najwyższy wymiar kary skazano: kmdr. Stanisława Mieszkowskiego, kmdr. Jerzego Staniewicza, kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego, kmdr. Mariana Wojcieszka i kmdr. por. Roberta Kasperskiego. Dwóch pozostałych oskarżonych – kmdr por. Wacław Krzywiec i kmdr por. pil. Kazimierz Kraszewski – skazano na karę dożywotniego więzienia. W listopadzie Bierut zamienił Wojcieszkowi i Kasperskiemu karę śmierci na dożywocie. W grudniu w więzieniu mokotowskim zamordowano strzałem w tył głowy trzech oficerów Marynarki Wojennej – kmdr. Staniewicza (12 grudnia 1952 r.), kmdr. Mieszkowskiego (16 grudnia 1952 r.) i kmdr. por. Przybyszewskiego (16 grudnia 1952 r.). Wszyscy trzej zostali odnalezieni przez Zespół Poszukiwań IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka na powązkowskiej "Łączce". Zostali pochowani z honorami państwowymi w grudniu 2017 r. na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Pamiętajmy o nich również w modlitwie.

fot. 1. Komandor porucznik Zbigniew Przybyszewski, fot 2. Komandor Stanisław Mieszkowski, fot. 3 Komandor Jerzy Staniewicz - fot. 1-3 domena publiczna.


bottom of page