top of page

Proces "Liceum"

9 lipca rozpoczął się pokazowy proces członków wywiadu AK działających w ramach siatki wywiadowczej o krypt. „Liceum”. Proces został wszczęty po aresztowaniu przywódców siatki - Henryka Żuka i Barbary Sadowskiej. 18 lipca zapadł wyrok. 24 letnia Barbara Sadowska, biorąc całą odpowiedzialność na siebie, wnosiła o wydanie na nią wyroku śmierci, a ułaskawienie albo niskie wyroki na jej pozostałych oskarżonych: Biorąc całą odpowiedzialność na siebie, wnosiła o wydanie na nią wyroku śmierci, a ułaskawienie lub wydanie niskich wyroków na jej współpracowników.

Więcej można przeczytać na stronie: https://przystanekhistoria.pl/.../102115,Liceum-przed...

MŻWiWP PRL posiada komplet dokumentów źródłowych rozpracowania, śledztwa i procesu grupy rtm. Witolda Pileckiego tzw.„Siatki Witolda” pozyskany z archiwum komunistycznej bezpieki. Książkę "Siatka Witolda", stanowiącą wybór dokumentów z archiwów komunistycznej bezpieki można pobrać w formacie PDF na stronie: https://abw.gov.pl/.../Wydawnictwo/pdf/Siatka_Witolda.pdf...

W MŻWiWP PRL odbyła się debata, podczas której omówione zostały materiały źródłowe i fascynujące informacje, jakie ujawniają.


7 wyświetleń
bottom of page