top of page

ProcesKPN


15 czerwca 1981 r. – Początek procesu przywódców Konfederacji Polski Niepodległej, którym zarzucono dążenie do obalenia ustroju PRL.

W poniedziałek 15 czerwca 1981 roku przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie rozpoczął się pierwszy proces czterech przywódców Konfederacji Polski Niepodległej. Na ławie oskarżonych zasiedli: Robert Leszek Moczulski, lat 51, prawnik, dziennikarz i historyk; Romuald Szeremietiew, lat 36, prawnik; Tadeusz Stański, lat 33, prawnik i Tadeusz Jandziszak, lat 38, historyk.

Akt oskarżenia zarzucał czterem przywódcom KPN, że: „w latach 1979-1980 [...] w Polsce i za granicą w celu osłabienia mocy obronnej, zerwania jedności sojuszniczej ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz obalenia przemocą określonego w Konstytucji z dnia 22 lipca 1952 roku ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami objętymi odrębnymi postanowieniami, podjęli czynności przygotowawcze, tworząc nielegalny związek pod nazwą Konfederacja Polski Niepodległej, finansowany, wspierany i inspirowany przez wrogie PRL zagraniczne ośrodki dywersji politycznej”.

Kompletowi orzekającemu przewodniczył sędzia Czesław Szabłowski, w skład sądu wchodzili sędziowie Halina Grudniowa i Julian Smaga. Oskarżali prokuratorzy Wiesława Bardonowa i Tadeusz Gonciarz.

Obrońcami czterech przywódców KPN byli: Leszka Moczulskiego adw. adw. Tadeusz de Virion, Edward Wende i Władysław Siła-Nowicki, Romualda Szeremietiewa – adw. adw. Jerzy Piojat i Maciej Dubois, Tadeusza Stańskiego – adw. adw. Jadwiga Gorzkowska i Krzysztof Piesiewicz, Tadeusza Jandziszaka – adw. adw. Witold Ferfet i Zdzisław Wągliński. Zespołem obrońców przywódców KPN kierował adwokat T. de Virion.

Następnego dnia, 16 czerwca proces czterech przywódców KPN został przerwany do 2 lipca 1981 roku.

bottom of page