Prof. Krzysztof Szwagrzyk o rtm. Witoldzie Pileckim i jego identyfikacj3 wyświetlenia