prof. Roger Moorhouse w Muzeum

Dziś w murach Muzeum dawnej katowni UB-eckiej i miejscu kaźni wielu Polaków mógł z ich historią zapoznać się prof. Roger Moorhouse - brytyjski historyk, politolog, publicysta i pisarz, członek brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Historycznego. Cieszymy się, że z polską nie łatwą historią najnowsza i mógł się zapoznać były student, a później współpracownik Normana Daviesa. Jeden z najważniejszych historyków brytyjskich zajmujących się Europą Środkową w tym Polską w XX w. Autor m.in. książki "Polska 1939: Pierwsi przeciw Hitlerowi". Liczymy, że te odwiedziny zostawią ślad na pracach pana profesora, który będzie mógł dalej przybliżać naszą historię Brytyjczykom i światu angielskojęzycznemu.


Nasza relacja foto.: Maria Ścibor-Marchocka


Więcej o profesorze: https://pl.wikipedia.org/wiki/Roger_Moorhouse

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/autorzy/roger-moorhouse/

#RogerMoorhouse

#RoyalHistoricalSociety

#KrólewskieTowarzystwoHistoryczne