Publikacja o abp. Baraniaku

Arcybiskup Antoni Baraniak jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego episkopatu okresu powojennego. W latach 19531956 był więziony przez władze komunistyczne na Rakowieckiej w Warszawie, a następnie w miejscach odosobnienia w Marszałkach i Krynicy. Okazał się hierarchą niezłomnym, który pomimo uciążliwych przesłuchań, wyrafinowanych tortur psychicznych i fizycznych nie dał się złamać.


Pewną lukę w badaniach nad biografią arcybiskupa stanowiło jak dotąd jego życie zakonne autor Jarosław Wąsowicz przeprowadził szczegółową kwerendę archiwalną i odnalazł nowe informacje, które w znaczący sposób uzupełniają naszą wiedzę o duchownym. Swoje rozważania umieścił w szerokim kontekście historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów salezjanów w Polsce.

Do zapoznania się z publikacją zaprzyjaźnionego ks. Jarosława serdecznie zachęcamy.

Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904–1977) - Jarosław Wąsowicz


0 wyświetleń