Róża dla córki Pileckiego

Przedstawienie "Rozmowy (nie)rzeczywiste" zakończył wzruszający akcent. Aktor grający postać rtm. Witolda Pileckiego ukląkł przed Zofią Pilecką, aby wręczyć jej różę...


3 wyświetlenia