top of page

Rada Muzeum

Dr Karol Nawrocki, prezes Instytut Pamięci Narodowej wręczył dziś nominacje do Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

W skład Rady weszli:

1. Patryk Jaki 2. Sebastian Kaleta 3. Jan Józef Kasprzyk 4. Anna Kołakowska 5. Dr. Maciej Korkuć 6. Mateusz Kotecki - sekretarz 7. Janusz Kotowski 8. Piotr Mazurek 9. Dr. hab. Piotr Niwiński, prof. UG 10. Dr. Piotr Oleńczak 11. Kajetan Rajski 12. Paweł Szabłowski 13. Dr. Marek Szymaniak - przewodniczący Rady 14. Krzysztof Wyszkowski 15. Małgorzata Zwiercan

Rada Muzeum jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie wypełniania przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa.

Członków Rady Muzeum, w liczbie od 5 do 15, powołuje i odwołuje Prezes IPN-KŚZpNP, który od 17 marca 2022 r. jest się organem prowadzącym Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.7 wyświetleń
bottom of page