top of page

W świetlicy rozpoczęło się cykliczne spotkanie Rady Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (w organizacji) z udziałem Karola Nawrockiego, prezesa Instytut Pamięci Narodowej2 wyświetlenia
bottom of page