top of page

Radziwonik - bohater walczący za wschodnią granicą...

Zaktualizowano: 27 cze

Ppor. Anatol Radziwonik „Olech” - urodzony w Wołkowysku, ewakuowany z rodziną w głąb Rosji, do kraju wrócił po 1920 roku, pracując jako nauczyciel. W czasie II wojny został dowódcą AK Obwodu Szczuczyn o krypt. „Łąka”. W 1944 roku przejął dowództwo nad plutonem w 2 kompanii w VII batalionie 77 pp AK pod komendą por. Jana Piwnika ps. „Ponury”. Jako komendant obwodu Szczuczyn-Lida po 1945 roku walczył z sowietyzacją Nowogródczyzny, tworząc najprężniejszy ośrodek oporu przeciw władzy sowieckiej po zakończeniu II wojny światowej.

Zginął w obławie zorganizowanej przez NKWD 12 maja 1949 roku. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Szczątków do dziś nie odnaleziono.50 wyświetleń
bottom of page