top of page

Rezygnacja z reparacji

70 lat temu, 23 sierpnia 1953 roku Bolesław Bierut I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pod naciskiem ZSRR przyjął w imieniu rządu deklarację o rezygnacji Polski z pobierania wojennych reparacji od Niemiec. Deklaracja weszła w życie z końcem 1953 roku. Dotychczas od 1945 roku reparacje były przez Polskę pobierane za pośrednictwem Związku Radzieckiego.

W wyniku prowadzonej kwerendy w archiwach polskich nie znaleziono jednak żadnego dokumentu, który spełniałby wymogi uchwały Rady Ministrów ws. zrzeczenia się przez Polskę praw do niemieckich reparacji i odszkodowań wojennych.

W kwestii reparacji pozostaje jeszcze wiele pytań:

- Co działano się z reparacjami płaconymi Polsce przez Związek Radziecki?

- Czy możemy ustalić, jakie zobowiązania wobec Polski ma współczesna Rosja - kontynuator ZSRR?

- Czy deklaracje nieformalne składane pod przymusem mają moc prawną?

- Czy mimo upływu czasu reparacje nam się należą?

3 wyświetlenia
bottom of page