Rocznica śmierci ppłk Stanisława Kasznicy

12 maja 1948r. zamordowano w więzienu na Rakowieckiej ppłk Stanisława Kasznicę,
1 wyświetlenie