top of page

Rocznica ataku ppor. Antoniego Hedę na Końskie


W wyniku akcji odbito 70 więźniów, w tym podkomendnych „Szarego” i kilku innych członków AK...bottom of page