top of page

Rozbicie katowni UB

8 maja 1946 r. w Zamościu 12 partyzantów pod dowództwem ppor. Romana Szczura vel Szumskiego „Urszuli” należący do oddziału płk. Mariana Pilarskiego „Jara” rozbiło katownię NKWD/UB uwalniając od 301 do 346 więźniów.


Fot. Roman Szczur vel Szumski "Urszula", "Halina", "Nadzieja".

bottom of page