Rozmowa z naszym kapelanem


W Tygodniku Solidarność wywiad z naszym kapelanem Ks. Tomaszem Trzaską, który mówi:

„Jako kapłani jesteśmy «pierwszą linią kontaktu» dla osób w kryzysie”


7 wyświetleń