top of page

Rozstrzygnięcie IX Konkursu o Żołnierzy Wyklętych- Żołnierze Wyklęci byli dowodem na to, co możecie odnaleźć u swoich rodziców, u swoich dziadków czy pradziadków, czyli szczególnego umiłowania wolności. Jeśli patrzylibyśmy na was jako na wspólnotę narodową, na to, co was łączy - to właśnie przekonanie, że chcemy być ludźmi wolnymi, że chcemy żyć w suwerennym wolnym państwie. Tym, co wydaje mi się, że powinno mieć wartość szczególną jest to, że chociaż część z was przygotowywała prace plastyczne, artystyczne, pisała wiersze… to wszyscy w tych ostatnich miesiącach byliście historykami i zajmowaliście się poznawaniem historii, a dla historyka szczególnie ważne jest to, by spróbować odwiedzać miejsca szczególnie ważne związane z życiorysami postaci, o której się piszę. Dzisiaj macie taką możliwość. Jesteście w miejscu, gdzie bardzo często kończyła się droga niepodległościowa części tych z najdzielniejszych z dzielnych, a wśród nich rtm. Witolda Pileckiego, najdzielniejszego z dzielnych, który patronuje temu konkursowi. Tutaj można zobaczyć miejsca, w których spotkał ich czas największej próby. Tutaj musieli udowadniać, że są rzeczywiście żołnierzami nie wyklętymi, ale niezłomnymi i większość z nich wyszła z tej próby zwycięsko. Macie wyjątkową okazję dotknąć tych murów, przejść się po tych pomieszczeniach i nasiąkać historią, którą dotąd znaliście tylko z książek. Dziękujemy raz jeszcze, że tak licznie wzięliście udział w tym konkursie – mówił do uczestników konkursu Filip Musiał, dyrektor Muzeum.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, średnich z Polski i zagranicy, jak również więźniowie.

6 wyświetleń
bottom of page