top of page

Rzeźba Wyszyńskiego w naszych zbiorach

W naszych zbiorach znajduje się także rzeźba przedstawiająca prymasa Stefana Wyszyńskiego w sutannie, z brązowym krzyżem na szyi. Przed prymasem stoi dziecko trzymające przed sobą otwartą książkę z napisem: „Zapiski więzienne” i „Rywałd Lidzbark Prudnik, Komańcza” (miejsca gdzie był internowany Wyszyński i inwigilowany przez komunistów).

Rzeźba została przekazana przez NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Sprzeciw przeciwko komunistycznej władzy miał także wyraz artystyczny. Osoby osadzone i internowane starały się nawiązać w swych pracach do wartości, zdarzeń, osobowości, które podtrzymywały na duchu i dodawały sił w walce i znoszeniu represji. Jedną z takich osób był prymas, który doświadczywszy na sobie więzienia, odizolowania i samotności był dla wielu przewodnikiem duchowym. Zapiski więzienne w formacie pdf: https://gorsk.org.pl/.../Stefan-Wyszy%C5%84ski-Zapiski...

4 wyświetlenia
bottom of page