top of page

Solidarność Polsko-Czechosłowacka

6 lipca 1987 r. został powołany Krąg Przyjaciół Solidarności Polsko-Czechosłowackiej, do której weszli przedstawiciele opozycji demokratycznej z obu państw. Solidarność Polsko-Czechosłowacka to organizacja powołana w październiku 1981 r. przez działaczy polskiej i czechosłowackiej opozycji w celu wymiany informacji o swoich działaniach i organizowania wspólnych akcji. Powołanie SPCz było wynikiem kontaktów nawiązanych w latach 70. przez działaczy Karty 77 i KSS „KOR”, a także „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”, uchwalonego przez I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Już w 1982 r. odbudowano kontakty zerwane po wprowadzeniu stanu wojennego; efektem było wspólne oświadczenie polskich i czechosłowackich opozycjonistów z 12 lutego 1984 r.

W 1987 r. odnowiono tradycję spotkań na granicy, powstał także jawny Krąg Przyjaciół SPCz (m. in. Václav Benda, Leszek Budrewicz, Zbigniew Bujak, Ján Čarnogurský, Jiří Dienstbier, Władysław Frasyniuk, Václav Havel, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Zbigniew Romaszewski, Henryk Wujec), powołano rzeczników organizacji (Józef Pinior i Anna Šabatová). Podstawowymi formami działalności SPCz były przerzuty przez granicę publikacji niezależnych, organizacja spotkań na granicy, wymiana informacji (Wschodnioeuropejska Agencja Informacyjna), akcje solidarnościowe w obronie prześladowanych opozycjonistów (akcja „Patronat”). SPCz była głównym organizatorem Przeglądu Niezależnej Kultury Czeskiej i Słowackiej (Wrocław, 3-5 XI 1989). Do czołowych działaczy SPCz należeli m.in. Mirosław Jasiński, Zbigniew Janas, Petr Pospíchal, Mirosław Piotrowski. SPCz działa do dziś, inicjując współpracę między Polską, Czechami i Słowacją.

Więcej na https://web.archive.org/web/20200927030013/http://encysol.pl/wiki/EWM_GP_26/20084 wyświetlenia
bottom of page