top of page

„Solidarność” Rolników

12 maja 1981 r. NSZZ RI „Solidarność” został zalegalizowany po długiej walce rolników o swoje prawa. W ślad za strajkującymi robotnikami, zaczęli oni organizować się w niezależne związki zawodowe.

Ich droga była trudniejsza, niż ta przebyta przez robotników, a kolejne wnioski o rejestrację związku odrzucane przez władze komunistyczne. Dwa najważniejsze wydarzenia prowadzące do powstania rolniczej „Solidarności” to podpisanie porozumień rzeszowsko-ustrzyckich oraz zjazd zjednoczeniowy w Poznaniu 8–9 marca 1981 roku. Od tego momentu na szeroką skalę rozpoczęła się budowa struktur organizacyjnych.

Również po legalizacji związku, Służba Bezpieczeństwa bacznie śledziła ich poczynania, inwigilowała członków i prowadziła działania mające zdestabilizować organizację. Jesienią – w listopadzie i na początku grudnia – nasiliły się akcje protestacyjne środowiska rolniczego. Zapowiadano eskalację działań, które uniemożliwione zostały przez wprowadzenie stanu wojennego. Związek został zdelegalizowany, a ok. 333 działaczy internowano.

NSZZ RI „Solidarność” został ponownie zrejestrowany dopiero 20 kwietnia 1989 r. Część działaczy kandydowało w wyborach do parlamentu X kadencji. Wybrano wówczas 23 posłów i 13 senatorów związanych ze środowiskiem niezależnych związków zawodowych rolników.
0 wyświetleń
bottom of page