top of page

Sowieci zniszczyli Legnicę

11 maja 1945 roku miało miejsce zniszczenie Starego Miasta w Legnicy przez żołnierzy sowieckich. W lutym 1945 Armia Czerwona wkroczyła do średniowiecznego miasta Legnica, którego centrum aż do końca kwietnia było właściwie nienaruszone. W dniach 8–11 maja 1945 w mieście wybuchła seria poważnych pożarów. W ramach świętowania zwycięstwa nad III Rzeszą, wojsko radzieckie urządziło tak zwane Ognie Zwycięstwa, czyli masowe podpalenia. Korzystając z okazji, że miasto jest całkowicie w ich władaniu oddawali się plądrowaniu licznych legnickich hoteli, restauracji i oberż. Świętując zdobyte łupy oddawali się libacjom alkoholowym spożywając zrabowany alkohol. W jednym przypadku nieświadomi zagrożenia zdrowia żołnierze radzieccy skonsumowali alkohol metylowy, który spowodował śmierć wielu z nich. Sytuacja ta rozsierdziła Rosjan i pobudziła część żołnierzy do wzięcia odwetu. Rozpoczęto podpalanie miasta. Żołnierze sowieccy wrzucali do wybranych, często najcenniejszych budynków, płonących kanistrów z benzyną lub granatów. Budynki na starówkach miejskich magazynowały w piwnicach węgiel jako opał zimę, pożary rozszerzały się a przeważnie drewniana stara zabudowa zapalała się jedna od drugiej.

Proceder podpaleń, który nie był niczym niecodziennym. Klarownie sprawę takiego zachowania żołnierza radzieckiego tłumaczyły słowa radzieckiego generała armii Iwana Czerniachowskiego: „Przemaszerowaliśmy dwa tysiące kilometrów i widzieliśmy zniszczenia tego wszystkiego, co wybudowaliśmy w ciągu 20 lat. Teraz stoimy przed jaskinią, z której napadł na nas faszystowski agresor. Zatrzymamy się dopiero wtedy, gdy zrobimy porządek. Nie będzie litości [...] Na próżno żądać od żołnierzy Armii Czerwonej, żeby kierowali się litością. Oni płoną nienawiścią i żądzą zemsty. Kraj faszystów musi przemienić się w pustynię”

Po latach trudno jest stuprocentowo stwierdzić czy za zniszczenie Starego Miasta odpowiadają jedynie żołnierze Armii Czerwonej ale zdewastowane zostało praktycznie całe stare centrum miasta, przy czym największe szkody w zabudowie odnotowano w okolicach Rynku. Zniszczeniu uległo wiele zabytków, w tym liczne dzieła renesansu i baroku mieszczańskiego.


Na zdjęciu znaczek sowiecki wychwalający postać Iwana Czernichowskiego autora słów: „Kraj faszystów musi przemienić się w pustynię”

13 wyświetleń
bottom of page