top of page

Stracenie por. Franciszka Krawczykowskiego
69 lat temu 1 lipca 1952 roku stracono w więzieniu na warszawskim Mokotowie por. Franciszka Krawczykowskiego. Urodzonego 29 września 1906 roku. Przedwojennego harcerza i nauczyciela. uczestnika kampanii wrześniowej. W konspiracji w ZWZ i AK potem w NSZ. Dwukrotnie aresztowany i skazywany. Najpierw na 10 lat z których odsiedział 20 miesięcy do amnestii w 1947 roku. Potem na 12 lipca 1951 r na kare śmierci. Wykonaną niemal po rok 1 lipca 1952 roku.

bottom of page