top of page

Sztandar Jaworzniaków dar dla Muzeum

W Domu Kultury w Rembertowie 14 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”. Podczas uroczystości przekazano do zbiorów muzeum sztandar Łódzkiego Oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 "Jaworzniacy", na ręce Dyrektora ds. kolekcji Jacka Pawłowicza. Serdecznie dziękujemy za ten cenny dar i zaufane.5 wyświetleń
bottom of page