Tadeusz Starzyński

8 maja przypada 119. rocznica jego urodzin. Był polskim oficerem, cichociemnym, a po wojnie więźniem stalinowskim.

Tadeusz Starzyński urodzony 8 maja 1903 r. w Kijowie. Od 1925 do wybuchu II wojny światowej służył w Policji Państwowej w Lublinie, w Mostach i w Warszawie.

Legitymacja:


Rodzina Tadeusza Starzyńskiego (Żona Maria z synami) na wycieczce w Augustowie podczas wakacji poprzedzającej wybuch II wojny światowej.

Po kampanii wrześniowej 1939 r. opuścił Polskę wraz z kolumną policji dowodzoną przez nadkomisarza Jana Zdanowicza. Przebywał w obozie dla internowanych na Węgrzech, skąd przedostał się do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych.


List do żony:

Służył m.in. w Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej i Motorowej oraz w Oddziale Specjalnym Sztabu Naczelnego Wodza.


Zdjęcie Tadeusza Starzyńskiego z okresu służby w PSZ


W 1942 r. zgłosił się ochotniczo do służby w kraju.