top of page

Tajna depesza Sosnkowskiego

7 lipca 1944 roku Wódz Naczelny gen. Kazimierz Sosnkowski wysłał ściśle tajną depeszę-szyfr do Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego ps. „Bór” w sprawie wytycznych dotyczących akcji „Burza”.

AAN, Armia Krajowa, sygn. 203/I-1, s. 7 – 9

O Akcji Burza można przeczytać na stronie: https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/akcja-burza/23221,Droga-do-Burzy.html

https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/168497,Marek-Galezowski-Akcja-Burza-i-Powstanie-Warszawskie.html

http://www.polska1918-89.pl/akcja-burza-i-powstanie-warszawskie,225.html


12 wyświetleń
bottom of page