top of page

Terytorialsi Pileckiego spotkali się z jego córką

Wczoraj odbyły się w naszym Muzeum obchody 73. rocznicy śmierci rtm. Pileckiego, w których wzięło udział dowództwo 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz żołnierze 61 i 65 batalionu lekkiej piechoty w Grójcu i Pomiechówku. Rtm. Witold Pilecki jest patronem 6 MBOT.

Rocznica stała się również okazją do spotkania żołnierzy z córką rtm. Pileckiego – Zofią Pilecką-Optułowicz, która z rąk dowódcy 6 „Mazowieckiej” płk Witolda Bubaka otrzymała replikę sztandaru Brygady, którego jest matką chrzestną, a także pamiątkową odznakę przekazaną przez dowódcę WOT, gen. dyw. Wiesława Kukułę.Fot. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

4 wyświetlenia
bottom of page