top of page

Trwa Rok Józefa Mackiewicza,

wielkiego pisarza, zakazanego w PRL. Jego twórczość była wydawana w drugim obiegu.

Prezentujemy znaczek wydany 1 kwietnia 2022 r. oraz w podziemiu przez pocztę Solidarności4 wyświetlenia
bottom of page