top of page

Unikaty muzeum

Order Orła Białego, którym rtm. Witolda Pilecki został odznaczony pośmiertnie w 2006 r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i autentyczna, powojenna fotografia Witolda Pileckiego z naramiennikami stopnia rotmistrza. Jest to jedyne takie zdjęcie.bottom of page