top of page

Uroczystości 81 rocznicy powołania AK

14 lutego na zaproszenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach 81 rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Muzeum podczas uroczystości reprezentował Maciej Nowak-Kreyer. Oddaliśmy hołd składając kwiaty pod pomnikiem gen. Stefana Roweckiego ps. „Grota” oraz pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Cześć Ich Pamięci!1 wyświetlenie
bottom of page