top of page

Uroczystości w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego


Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu uznał gen. Wojciecha Jaruzelskiego za osobę nie godną czci i odpowiedzialna za cierpienia swojego narodu w wyniku wprowadzenia stanu wojennego.

Dziś Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymało wielu działaczy Solidarność, opozycjonistów antykomunistycznych


Dyrektor Muzeum Jacek Pawłowicz odbiera z rąk Prezydenta także Medal, gratulujemy

Uścisk wdzięczności z działalność opozycyjną ale i za to co dziś robi pan Dyrektor


Jarosław Wróblewski, pracownik naszej placówki i autor książki "Rotmistrz" o Witoldzie Pileckim i działacz antykomunistyczny odznaczony przez Prezydent Andrzeja Dudę Medalem

Podziękowanie za Medal i Hołd oddany innym odznaczonym.


6 wyświetleń
bottom of page